Systemy Cisco

Systemy Cisco

DeskFlex Enterprise 12.8 był testowany w zgodzie z kryteriami zarządzonymi przez Cisco i jest kompatybilny z Cisco’s Call Manager 4.3 (x). Desk/Flex Enterprise 12.8 był testowany i jest kompatybilny z Cisco’s Call Manager 4.3 (x).

Logo Cisco Compatible świadczy, że produkt PRM  przeszedł testy interoperacyjności przeprowadzone przez PRM, Inc. wraz z testami Cisco i testy strony trzeciej na bazie kryteriów Cisco. Cisco nie daje gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej na produkty PRM, Inc. lub na ich interoperatywność z wymienionymi produktami Cisco i zrzeka się jakichkolwiek dorozumianych gwarancji rynkowości, odpowiedniości dla konkretnego użytku lub przeciwko naruszeniom..

akun slot gacor slotgacormaxwin wwwl24.mitsubishielectric.co.jp game slot online