Tworzenie harmonogramów online z DeskFlex

Teraz mogą Państwo uprościć rezerwacje sal konferencyjnych dzięki naszemu oprogramowaniu obecnemu na stronie internetowej. Systemy rezerwacji online pozwolą Państwa użytkownikom sprawdzić dostępność przestrzeni, dokonać rezerwacji, a także zmodyfikować lub odwołać ich rezerwacje. Wbudowane usługi personalizacji pozwolą Państwu modyfikować poszczególne aspekty wedle Państwa potrzeb.

NASZE USŁUGI

influence

Integracja z MS Outlook/MS Exchange

Mapy pięter typu “Wskaż i kliknij”

DeskFlex łączy się z MS Outlook/MS Exchange Integration, więc wszystkie Państwa rezerwacje mogą być wyświetlone w jednym miejscu. Desk Flex integruje się także z rejestrem Outlook, co czyni prostym tworzenie harmonogramów i rezerwację.
DeskFlex to konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania przestrzenią biurową, salami konferencyjnymi, biurkami, parkingami, wyposażeniem. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo będzie bardziej elastyczne i wydajne bez systemu hotelingowego.

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń

Integracja z MS Outlook/MS Exchange

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń jest dobrym sposobem na zarezerwowanie, sprawdzenie lub odwołanie rezerwacji przestrzeni roboczych czy sal konferencyjnych. Intuicyjny interfejs czyni system DeskFlex świetnym pomysłem aby obniżyć koszty operacyjne.
DeskFlex łączy się z MS Outlook/MS Exchange Integration, więc wszystkie Państwa rezerwacje mogą być wyświetlone w jednym miejscu. Desk Flex integruje się także z rejestrem Outlook, co czyni prostym tworzenie harmonogramów i rezerwację.

FlexCube

Ekran dotykowy wyświetlający pomieszczenia

Proste i szybkie rozwiązanie dla terminalów na żądanie. FlexCube wyświetlają dostępność terminalów w czasie rzeczywistym. Pomaga to w przejściu z tradycyjnych biur na hoteling.
Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń staje się teraz proste. Ekran dotykowy DeskFlex jest świetnym sposobem, aby zarządzać Państwa salami konferencyjnymi, salami spotkań, klasami szkolnymi, pomieszczeniami do ćwiczeń i pomieszczeniami roboczymi.

Mapy pięter typu “Wskaż i kliknij”

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń

DeskFlex to konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania przestrzenią biurową, salami konferencyjnymi, biurkami, parkingami, wyposażeniem. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo będzie bardziej elastyczne i wydajne bez systemu hotelingowego.

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń jest dobrym sposobem na zarezerwowanie, sprawdzenie lub odwołanie rezerwacji przestrzeni roboczych czy sal konferencyjnych. Intuicyjny interfejs czyni system DeskFlex świetnym pomysłem aby obniżyć koszty operacyjne.

Ekran dotykowy wyświetlający pomieszczenia

Ekran dotykowy terminalu

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń staje się teraz proste. Ekran dotykowy DeskFlex jest świetnym sposobem, aby zarządzać Państwa salami konferencyjnymi, salami spotkań, klasami szkolnymi, pomieszczeniami do ćwiczeń i pomieszczeniami roboczymi.
Ekran dotykowy terminalu DeskFlex był zaprojektowany specjalnie dla technicznych oraz naukowych zastosowań. Przeznaczony jest przede wszystkim do używania przez jedną osobę w danym momencie.

Ekran dotykowy terminalu

FlexCube

Ekran dotykowy terminalu DeskFlex był zaprojektowany specjalnie dla technicznych oraz naukowych zastosowań. Przeznaczony jest przede wszystkim do używania przez jedną osobę w danym momencie.
Proste i szybkie rozwiązanie dla terminalów na żądanie. FlexCube wyświetlają dostępność terminalów w czasie rzeczywistym. Pomaga to w przejściu z tradycyjnych biur na hoteling.

NASZE USŁUGI

influence

Mapy pięter typu “Wskaż i kliknij”

DeskFlex to konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania przestrzenią biurową, salami konferencyjnymi, biurkami, parkingami, wyposażeniem. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo będzie bardziej elastyczne i wydajne bez systemu hotelingowego.

Integracja z MS Outlook/MS Exchange

DeskFlex łączy się z MS Outlook/MS Exchange Integration, więc wszystkie Państwa rezerwacje mogą być wyświetlone w jednym miejscu. Desk Flex integruje się także z rejestrem Outlook, co czyni prostym tworzenie harmonogramów i rezerwację.

Ekran dotykowy wyświetlający pomieszczenia

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń staje się teraz proste. Ekran dotykowy DeskFlex jest świetnym sposobem, aby zarządzać Państwa salami konferencyjnymi, salami spotkań, klasami szkolnymi, pomieszczeniami do ćwiczeń i pomieszczeniami roboczymi.

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń

Tworzenie harmonogramów dla pomieszczeń jest dobrym sposobem na zarezerwowanie, sprawdzenie lub odwołanie rezerwacji przestrzeni roboczych czy sal konferencyjnych. Intuicyjny interfejs czyni system DeskFlex świetnym pomysłem aby obniżyć koszty operacyjne.

Ekran dotykowy terminalu

Ekran dotykowy terminalu DeskFlex był zaprojektowany specjalnie dla technicznych oraz naukowych zastosowań. Przeznaczony jest przede wszystkim do używania przez jedną osobę w danym momencie.

FlexCube

Proste i szybkie rozwiązanie dla terminalów na żądanie. FlexCube wyświetlają dostępność terminalów w czasie rzeczywistym. Pomaga to w przejściu z tradycyjnych biur na hoteling.

Our Services

influence

Point & Click Floor Maps

DeskFlex is a customizable hoteling and scheduling solution for workspaces, conference rooms, desks, parking spaces, equipment. Make your business more flexible and efficient with out hoteling system.

MS Outlook/MS Exchange Integration

DeskFlex merges with MS Outlook/MS Exchange Integration so all your reservations can be viewed in one place. DeskFlex also integrates with Outlook calendaring to make scheduling and reservation easy.

Room Display Touchscreen

Room scheduling made easy. DeskFlex’s Room Display Touchscreen is a great way to manage your conference rooms, meeting rooms, classrooms, training and operating rooms.

Room Scheduling

Room scheduling is an easy way to reserve, check or cancel reservations for workspaces or conference rooms. The intuitive interface makes DeskFlex’s room scheduling a great way to cut Operational costs.

Workstation Touchscreen

The DeskFlex workstation touchscreen was specially designed for technical or scientific applications. Intended primarily to be used by an individual person at a time.

FlexCube

A simple and quick solution for on-demand workstations. Flexcubes display the availability of workstations in real-time. Assisting in the transition from traditional offices to hoteling