Biznes

rozwiązanie biznesowe do tworzenia harmonogramówBiznes

Mogą Państwo uczynić swoją firmę bardziej elastyczną i konkurencyjną dzięki oprogramowaniu DeskFlex. Oprogramowanie Office Hoteling od DeskFlex pomaga lepiej zarządzać zasobami i planowaniem przestrzeni. Oferujemy rozwiązania, które spełniają potrzeby Państwa firmy, aby zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i poprawić wydajność. Oprogramowanie do obsługi hotelingu obejmuje szeroki zakres specjalności i usług biznesowych. DeskFlex zapewnia idealną równowagę między elastycznością a efektywnością kosztową. Elastyczne przestrzenie robocze wymagają niezawodnego oprogramowania hotelowego. Wdrażanie tego oprogramowania i zarządzanie nim jest łatwe dzięki DeskFlex. Możemy dostosować nasze oprogramowanie do Państwa organizacji lub firmy. Mogą Państwo wtedy zaoferować swoim pracownikom możliwość pracy w domu, w podróży lub biurze. Zwyczajnie logują się do opartej na chmurze aplikacji DeskFlex i rezerwują przestrzeń roboczą lub konferencyjną. Korzystając z DeskFlex, mogą Państwo łatwo wykonać następujące czynności:

elastyczne rozwiązanie do tworzenia harmonogramówMożliwość przeskalowania, by dopasować się do Państwa strategii rozwoju

Oprogramowanie DeskFlex można dostosować do potrzeb firmy dowolnej wielkości, aby trafiła ona w Państwa konkretne potrzeby. Można je również skalować, aby rozwijało się wraz z rozwojem firmy. Dopasowujemy nasze oprogramowanie do Państwa przedsiębiorstwa.

Poznaj rozwiązanie do tworzenia harmonogramówMogą Państwo zaoferować elastyczne harmonogramy pracy

Przyciąganie talentów najwyższej klasy pomoże Państwa firmie osiągać przewagę. Mogą Państwo zaoferować swoim pracownikom opcję elastycznego planowania i pracy zdalnej, aby stworzyć pozytywne środowisko pracy. Oprogramowanie DeskFlex zapewnia wielkie możliwości, które prowadzą do oszczędności kosztów, podejmowania decyzji opartych na danych oraz do satysfakcji pracowników.

Warto zdać sobie sprawę z oszczędności

Mogą Państwo zmniejszyć koszty nieruchomości biurowych dzięki umiejętnemu połączeniu hotelingu biurowego, wspólnych przestrzeni roboczych i dedykowanych powierzchni biurowych. Zamiast mieć kilka pustych biurek w danym dniu, zapewnią Państwo odpowiednią liczbę stanowisk wraz z oprogramowaniem do tworzenia harmonogramów, aby jak najlepiej je wykorzystać.

Zwiększenie produktywności pracowników

Mogą Państwo zapewnić swoim pracownikom lepsze zarządzanie przestrzenią roboczą w biurze, aby zwiększyć produktywność. Lepsze zarządzanie przestrzenią roboczą pozwoli im szybko się zaaklimatyzować i zabrać do pracy. Mogą Państwo zaaranżować swoje miejsce pracy tak, aby zmaksymalizować produktywność, a potem pozwolić pracownikom wybierać preferowane biurko, salę konferencyjną lub sprzęt.

Zwiększenie kooperacji

Rezerwacja sal konferencyjnych i otwartych przestrzeni współpracy dla spotkań małych grupek pomaga stworzyć odpowiednią synergię w Państwa firmie. Obszary takie zachęcają pracowników do współpracy oraz spontanicznych spotkań, nawet tych pracowników, którzy posiadają dedykowane miejsca pracy.

Lepsze zarządzanie czasem pracowników

Mogą Państwo zarządzać harmonogramami pracy pracowników poprzez usprawnianie rezerwacji stanowisk pracy. DeskFlex skraca czas potrzebny na tworzenie harmonogramów i zarządzanie rezerwacjami, umożliwiając personelowi bardziej proaktywną postawę. Oszczędzą Państwo czas, kopiując szczegóły między rezerwacjami albo powielając całe rezerwacje. DeskFlex oferuje łatwe rezerwacje i brak konfliktów. DeskFlex zapewnia rozwiązanie programowe, które usprawni sposób, w jaki prowadzą Państwo biznes.