ROLM

SiemensSiemens-ROLM

Nie będąc członkiem żadnego partnerstwa i nie mając innych związków Siemens lub ROLM, Desk/Flex zaczynał z CBX-9004 i 9005 w roku 1993. Obecnie DeskFlex jest dostępny dla:

Modele SiemensCBX 9005, wszystkie modele

Powód do dumy: DeskFlex radzi sobie wyjątkowo dobrze z problemami LOAD_STBY_MEM_ALL często napotykanymi w Node 2 Modelu 70.